Tillverkarens representant för EU- och UK-marknaden

Om ditt företag finns utanför EU eller UK och du vill sälja dina produkter där, måste du använda en lokal importör eller utse tillverkarens representant (AR) . Denna aktör kommer att vara din koppling mellan ditt företag och alla nationella myndigheter i EU.

Representantens huvudmål är att påskynda processen genom att uppfylla alla krav och regler för att sälja dina produkter i Europa lagligt.

Gör affärer lagligt i EU och UK

För att undvika juridiska fallgropar eller risken att dina produkter avvisas måste du utse antingen en importör eller en tillverkarens representant (Authorised Representative) i EU eller UK. Representanten blir din lokala juridiska kontakt.

Oavsett om du säljer direkt till konsumenten eller e-handel kräver lagstiftningen att en giltig lokal adress och kontaktpunkt skrivs ut på din produkt, förpackning och märkning. Du kan också lägga till den här adressen i försäkran om överensstämmelse om det behövs.

Ta reda på mer information

Klicka nedan för att skicka dina frågor. Vårt dotterbolag, 24hour-AR, kan svara på alla dina frågor. Du kan förvänta dig att höra från dem inom 24 timmar.

En representant påskyndar CE-märkningsprocessen

Du kan behöva ha en representant när du säljer medicinsk utrustning eller andra produkter. Zatisfy och 24hour-AR kan hjälpa dig genom hela processen, inklusive gapanalys, kontroll av krav och utföra en fullständig granskning av den teknisk dokumentationen.

24hour-AR kan att agera som din representantvid kontakt med EU- eller nationella tillsynsmyndigheter.

Förhindra att tullen blockerar dina produkter till EU och UK

Om din produkt inte har en synlig EU/UK-adress kan tullen öppna och returnera paketet. Som ett resultat samarbetar Fulfillment Service Centres, som Amazon, med företag som tillhandahåller AR- tjänster för att undvika onödiga förseningar.

Sälj online eller direkt till kund

För att sälja online eller importera måste du använda en giltig adress etablerad i EU. När du anlitar 24hour-AR som din auktoriserade representant kan du lagligt använda deras adress för att sälja i EU på så lite som 24 timmar.

24hour-AR-teamet

När våra kunder behöver en erfaren AR hänvisar vi dem till vårt dotterbolag, 24hour-AR. Företaget har mer än 25 års erfarenhet av import och CE-märkning av konsumentprodukter och medicintekniska produkter.

Ladda ner guiden

Om du behöver en detaljerad guide till hur du använder en AR, läs den här artikeln, Authorized Representative: Full Guide. Det ger dig kraven och lösningarna för att sälja produkter i EU och varför en auktoriserad representant kan vara en värdefull partner.