Webbaserad CE-utbildning för tillverkare, importörer, och distributörer

Zeducation är vår plattform för utbildning för alla som arbetar med försäljning och design av produkter inom den europeiska marknaden(EU/EES).

Våra utbildningar täcker in grunderna såväl som fördjupningar och baseras på din roll när det gäller CE-märkning och “produktöverensstämmelse”för en produkt.

(Kostnadsfri) Generellt: Grunderna för CE-märkning. Du får veta varför CE-märkning finns liksom de grundläggande lagarna som ligger till grund till CE-märkningen. Logga in eller registrera dig här för direkt åtkomst.

Snart på gång - Vi utvecklar ständigt nya utbildningar och snart kan du ta del av utbildningar i dessa spännande ämnen (utbildningarna är på engelska)

  • Generellt: Lär dig hur du säljer importerade produkter lagligt inom EU/EES
  • Maskiner: Lär dig alla steg du behöver ta för att utveckla och sälja en maskin på EU/EES marknaden som uppfyller alla krav och är CE-märkt.
  • Maskiner: Lär dig hur du kan bedöma om en maskin uppfyller alla krav INNAN du signerar en EG-försäkran eller försäkran för inbyggnad.
  • Maskiner: Lär dig hur du ser till att en maskin fortsätter uppfylla kraven genom hela dess livstid.
Registrera dig här så är du en av de första som får veta när de blir tillgängliga.

Det snabbaste sättet att lära sig CE-märkning

Zeducation använder ett revolutionerande utbildningssystem i kombination med AI. Vår utbildning inom CE-märkning kan effektivt öka din förståelse och kunskap. Du kommer att lära dig och komma ihåg mer information, än vad du gör med mer traditionella utbildningar. Utbildningarna har mycket fokus på att direkt skapa värde, och kommer göra din CE-märkningsprocess snabbare.

Ett bibliotek för CE-märknings i fickan

Evidensbaserad utbildning (EBT)

EBT som används i våra utbildningar är bättre än traditionella inlärningsmetoder. AI förbättrar automatiskt utbildningsinnehållet för nya studenter genom att lära sig av varje student.

Anpassat lärande

Alla lär sig information på olika sätt. Den inbyggda AI-tekniken anpassar utbildningen till hur du lär dig bäst. I slutändan hjälper den dig att påskynda inlärningsprocessen.

Inlärningsanalys

När varje student går igenom kursen samlar AI:n in och analyserar data. Den förbättrar kontinuerligt programmet baserat på hur studenterna lär sig.

Förbättrad inlärning

Det bästa sättet att förstå vad du vet och inte vet är att testas. Det är den mest effektiva utbildningsmetoden, och du drar nytta av många korta frågor.

Tidsfördelad repetition (TR)

CE-märkning är ett komplext ämne. Genom att använda tekniken TR, kan du behålla mer kunskap snabbare.

Bli en guru på CE-märkning

Utbildningsmetoden i våra utbildningar har testats och bevisats av tusentals elever som studerat CE-märkning och andra ämnen. Med ändringar i de många direktiven, uppdaterar vi kursen kontinuerligt.

Studenterna från Zatisfys CE-utbildning fortsätter att använda de resurser som levereras med kursen så länge de arbetar i branschen.

What Clients Say

Kontakta Zatisfy

För att få hjälp med CE-märkning för din mobila maskin, vänligen ange dina uppgifter, så svarar vi på ditt meddelande inom en dag.

Vill du ha anpassad utbildning för ditt företag?

På Zatisfy kan vi skräddarsy utbildningen specifikt för ditt företags behov eller produkter.