CE-märkning för Personlig Skyddsutrustning (PSU)

Alla PSU-produkter som säljs i Europa måste följa en särskild uppsättning regler, Personlig Skyddsutrustning-förordningen (EU) 2016/425. Vi erbjuder att påskynda och hantera CE-märkningsprocessen för eran PSU.

Försäljning PSU produkter i EU

COVID-19-pandemin har skapat en enorm efterfrågan på medicinsk PSU. Men många branscher behöver icke-medicinska PSU för att skydda sina arbetare. Om du tillverkar dessa produkter och överväger att gå in på EU-marknaden, måste du ha en CE-märkning för dina produkter. Vårt team av experter på överensstämmelse av PSU har erfarenheten att hjälpa tillverkare och importörer att få sin produktöverensstämmelse.

Kontakta Zatisfy

Om du behöver hjälp med att få en CE-märkning för dina PSU-produkter, ange dina uppgifter så svarar vi inom en dag.

PSU Kategorier & Förordningar

För att ett PSU ska få en CE-märkning, måste det överensstämma EU krav. Det första steget är att avgöra vilken av de tre kategorierna som gäller för den specifika produkten, där Kategori I är självcertifiering och Kategorierna II och III certifieras av ett Anmält Organ.

Vi hjälper tillverkare, distributörer och importörer av PSU-produkter genom att vägleda dem genom de relevanta Direktiven och standarderna. Om du behöver hjälp och stöd för CE-märkningen av din PSU, kontakta Zatisfy-teamet idag.

Nyckelfärdig PSU CE Märkning Certifiering

CE-märkningsprocessen kan vara komplex och tidskrävande. Zatisfy-teamet har över 14 års erfarenhet av dokumentation och testning för PSU. För att spara tid och kostnader, kan du anlita oss redan under designfasen för din produkt. Vi ger dig råd om de kraven i relevanta direktiv som din PSU-produkt måste uppfylla och hanterar sedan certifieringsprocessen.

Överensstämmelse med EU Lagar

Den Europeiska förordningen 2016/425/EU reglerar Personlig Skyddsutrustning (PSU). Alla PSU produkter måste uppfylla alla krav i Direktivet innan de får säljas i EU. Våra experter kan guida dig genom CE-märkningsprocessen snabbt och framgångsrikt.

Minska Komplexiteten

Oavsett om den skyddar mot en säkerhets- eller hälsorisk, måste varje PSU-produkt uppfylla kraven angivna i den nya förordningen (EU) 2016/425. Förordningarna gäller även system där produkten ingår som en del av systemet eller används tillsammans med en annan produkt. Produkterna måste visa att de uppfyller kraven genom att CE-märkas innan någon tillverkare, importör eller distributör får sälja i EU.

Omfattande Tjänster

Vi erbjuder fullständig support under de sex stegen i CE-märkningsprocessen. Tillverkare, importörer, och distributörer har olika ansvarsområden när de säljer PSU i EU. Vi garanterar att din produkt kommer ha all nödvändig dokumentation och uppfyller Direktivets obligatoriska krav. När du skickat oss den nödvändiga dokumentationen, sköter vi processen åt dig.