Vad kostar CE-märkning egentligen?

En klassisk fråga kan man tycka, vad kostar egentligen CE-märkning av en produkt? Ja men det borde man väl som konsult kunna svara på och samtidigt är det som att svara på hur långt ett snöre är… Är det EMC-direktivet (EMCD) endast, eller är det både lågspäningsdirektivet (LVD) och EMC eller är det LVD, EMC […]

Strunta i CE-märkning i er utvecklingsprocess!

Jag har träffat många företag genom åren och jag har sett en ganska tydlig trend. Många är väldigt seriösa och gör mycket som man ska göra för att CE-märka sin produkt. Man har gjort riskbedömning (men kanske inte dokumenterat den riiiktigt som man borde…), man har kollat i standarderna (men kanske inte varit riiiktigt så […]